Ústredný portál verejnej správy

Prevádzanie známok zo základných a stredných škôl v zahraničí

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprostredkováva žiadosť o prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí. Informácie o službe

Prejsť na službu