Ústredný portál verejnej správy

Podanie návrhu k zrušeniu prechodného pobytu