Ústredný portál verejnej správy

Zmeny v režime pracovísk MV SR

Vážení používatelia,

na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície od 3. mája 2021 prechádzajú na nový režim s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej vstup osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov (PDF, 181 kB).

Oddelenia  Policajného zboru na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

Viac informácií o aktuálne platných úradných hodinách a podmienkach vstupu na pracoviská nájdete v tlačovej správe ministerstva vnútra... 

Ministerstvo vnútra SR vyzýva verejnosť, aby aj napriek uvoľneniam uprednostňovala elektronickú alebo písomnú komunikáciu
s úradmi, pričom využívaním e-služieb je možné ušetriť na správnych poplatkoch.

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.   

UPOZORNENIE:
V dňoch od 4. 5. 2021 do 6. 5. 2021 budú dočasne nedostupné služby callcentra Ministerstva vnútra SR, v prípade potreby môžete využiť komunikáciu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kontakty na jednotlivé oddelenie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR

(03. 05. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov